Information angående Coronaviruset | Velodromen
Nyheter

Viktig information

  mars 16, 2020augusti 11th, 2020Inga kommentarer

Vi på velodromen har beslutat att vi fortsätter med våra träningar enligt det ordinarie schemat, men vill ändå påminna er om de allmänna riktlinjer som finns i samhället i dagsläget när det gäller hur man ska förhålla sig, det finns mycket bra information att ta del av på den här sidan: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi har gjort några förändringar för att försöka göra miljön hos oss så säker som möjligt.

Alla pumpar är nu uppflyttade till cykelförrådet, pumpa din cykel där, där finns det även en flaska med handsprit att använda efter att man pumpat sin cykel.
Vi har tagit bort pappersrullen vid sargen och rekommenderar alla att ta med sig sin egna handduk istället, det för att minska spridningsrisken av smitta vid pappersrullen och den intilliggande papperskorgen.